โฉมหน้า วง Is Tropical

โฉมหน้า วง Is Tropical เวลาแสดงคอนเสิร์ตที่มักจะสวมผ้าคลุมหน้า ปกปิดตัวตนที่แท้จริง จนสื่อมักเรียกกันว่า วงทรี »